Spilt Helpt

Spil Helpt ziet het als opdracht om mensen in hun kracht te zetten, zodat ze zelfstandig en volwaardig kunnen meedoen in de maatschappij. We gaan uit van het probleem dat ouders en kinderen ervaren. Bij het zoeken naar oplossingen vertrouwen wij op de kracht van het kind en zijn omgeving en gaan we uit van de talenten en sterke kanten van het systeem. Aangezien ieder kind anders is, gaan wij flexibel om met de gestelde hulpvraag en daaruit voortvloeiende aanpak.

Spil Helpt is een eerstelijns ggz praktijk voor diagnostiek en behandeling bij kinderen met leer- en gedragsproblemen. Waar nodig stelt Spil Helpt diagnoses vast binnen de leer- en gedragsproblemen zoals dyslexie, dyscalculie, autisme en ADHD. Door middel van gericht psychodiagnostisch onderzoek en gerichte begeleiding biedt Spil Helpt snel duidelijkheid bij leer- en gedragsproblemen. Spil Helpt is gespecialiseerd in de behandeling van kinderen met de diagnose selectief mutisme. Daarnaast verzorgt de praktijk dyslexiebegeleiding, sociale emotionele begeleiding, psycho-educatie en remedial teaching. Ook biedt Spil Helpt diverse groepscursussen aan zoals Rots & water en met dyslexie naar het VO.

Spil Helpt heeft vijf locaties, te weten: Hedel, Zaltbommel, Den Bosch, Breda en Someren.

Contactgegevens

Schaarhuisstraat 14
5231 PV ’s-Hertogenbosch
hanny@spilhelpt.nl
073-5995780